ДокументиЗа сваляне

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

Форми на обучение

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2017_2018

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

default

ПЛАН СТРАТЕГИЯ

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2017_2018

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

default

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016-2020

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

За сваляне

center

no-repeat;center top;;

auto

Приложение №1 договор

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

Решение №639 на СОС

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

Обява за конкурс за извънкласни дейности

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

Писмо от СО

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto

Обява за конкурс за извънкласни дейности 2018-2019 учебна година

Свали документа

no-repeat;center top;;

auto