Екип

Нашият екип

Ръководство


Учители

Милена Ценова

Главен учител

Класен ръководител на 1 A клас


Валентина Найденова

Старши учител

Начален етап, класен ръководител на 1 Б клас


Йорданка Николова

Старши учител

Начален етап, класен ръководител на 2 Б клас


Елена Александрова

Старши учител

Начален етап, класен ръководител на 2 А клас


Катерина Венкова

Учител

В начален етап, класен 3 А класКрумка Радева

Учител

Начален етап, класен ръководител на 3 Б клас по изобр. изкуство и технологии


Мартина Александрова

Учител

Начален етап, класен ръководител на 4 А клас


Юлияна Коцева

Старши учител

Начален етап, класен ръководител на 4 Б клас


Светла Енева

Старши учител

В начален етап, дейности в ЦДО


Бетина Христова

Учител

В начален етап, дейности в ЦДОЕлка Вълчева

Старши учител

Начален етап


Пламен Желев

Учител

Начален етап, дейности в ЦДО. Учител по музика


Иванка Димитрова

Старши учител

Класен ръководител 5 клас, учител по български език и литература и по руски език


Йорданка Пейчинова

Старши учител

Класен ръководител 6 клас, учител по английски език


Красимир Йорданов

Старши учител

Прогимназиален етап, Учител по физическо възпитание и спортНина Борисова

Старши учител

Прогимназиален етап, дейности в ЦДО


Деяна Манолова

Учител

Математика и информационни технологии, класен ръководител на 7 клас


Адреан Георгиев

Учител

История и цивилизация и География и икономика


Стела Хантова

Учител

Биология и здравно образование, по химия и опазване на околната среда и човекът и природата


Росица Кръстанова

Учител

На подготвителна групаДиляна Христова

Учител

Ресурсен учител


Ралица Георгиева

Педагогически съветник

Психолог


Боряна Иванова

Логопед