История

Училището в Панчарево е основано, на 1.01.1878 година, от будния панчаревец Петър Панчев в родния му дом. През 1909 година в съгласие със съселяните си, кмета и черковното настоятелство той подема строеж на училищна сграда в двора на местната черква. В новопостроеното училище учат и децата от близката околност – Кокаляне, Герман, Горубляне. От 1923 година училището има статут на прогимназия. След края ва Втората световна война обществеността, начело с кмета Трайчо Стоилов, решава да построи нова сграда за нуждите на образованието в района. За малко повече от година в резултат на доброволния труд на местното население и на притежателитe на вили в района, както и на спомоществователството на родолюбиви българи, на 29 септември 1946 година новото училище отваря врати.

Днес училището в Панчарево разполага с масивна сграда на три етажа с 9 класни стаи и физкултурен салон и масивна сграда с компютърен кабинет, библиотека и класни стаи, както и с кабинет по труд и техника. На разположение на учениците и учителите са 20 бр. компютри, лаптопи, мултимедии, аудио- и видеосистема. В училищния двор с площ 7000 кв.м има разнообразна дървесна и храстовидна растителност, алпинеуми със студоустойчиви растения, кът с билки и две игрища – с асфалтово покритие и мултифункционално игрище с изкуствена трева и осветление. Училището разполага със стол и бюфет. Здравното състояние на учениците е под наблюдението на медицинско лице.

В 83 основно училище работят всеотдайни и амбициозни преподаватели, утвърдени специалисти в своите области. Учениците, които кандидатстват след 7. клас, както и след завършено основно образование, получават своята реализация в престижни езикови, природо-математически и професионални гимназии. Сред възпитаниците на училището са олимпийската шампионка по гребане Светла Оцетова, писателят хуморист Михаил Вешим, певицата Ана-Мария Трайкова, зам.-кметът на район Панчарево Стефка Ризова, дългогодишен директор на 83 ОУ.

През последните години в училището успешно се разработват и реализират проекти по европейските структурни фондове в областта на спорта и на извънкласните дейности, с което се осмисля свободното време на децата и се отговаря на техните специфични желания и потребности за личностна изява. Всяка година участниците в спортните секции печелят призови места на районните и градските първенства по хандбал и волейбол. Традиционни за училището са ежегодните изложби базари за Коледа и Баба Марта. В навечерието на Деня на славянската писменост обществеността на Панчарево и Кокаляне присъства на концерт-спектаклите, подготвени и представени от ученици и учители. През 2008 година бившите и днешните възпитаници на училището отбелязаха 130-годишнината от основаването му с разнообразни прояви.

Колективът на 83 ОУ успешно си сътрудничи с читалище „Виделина” – Панчарево. Учениците участват във фолклорните състави на  читалището, а читалищната база безвъзмездно се предоставя за училищни изяви. С особен интерес се посрещат периодичните срещи на ученици и учители от Англо-американското училище в София и 83 ОУ „Елин Пелин” за обмен на добри образователни практики.

Ръководството и педагогическият колектив на училището продължават да работят за утвърждаване на постиженията в учебната и възпитателната сфера, за изграждане на личности, способни пълноценно да се реализират в живота, за запазване и развиване на националните и на европейските ценности.