Учебни планове

Учебен план 2017/2018г.

Учебен план 2018/2019г.

Учебен план 2019/2020г.