Наше участие в конференцията на eTwinning в Лисабон

Националният празник в 83. ОУ
декември 19, 2018
ДЕН НА ЗЕМЯТА В 83 ОУ
декември 27, 2018

Наше участие в конференцията на eTwinning в Лисабон

Госпожа Ирена Райкова, старши учител в 83 ОУ, участва в конференция на eTwinning, проведена в  Лисабон от 13 до 16.03.2013 година като представител на България. В качеството си на автор и координатор на проекта ‘Easter Activities” г-жа Райкова беше наградена с Европейски знак за качество от eTwinning през 2012 година. Ето какво сподели тя за сайта на училището: „Фокусът на конференцията беше върху гражданското образование – активното гражданство и сътрудничеството между училищата. Конференцията започна с видео поздрав на г-жа Андрула Василиу – европейски комисар на образованието, културата, многоезичието, младежта и спорта. Професор Боб Флайер говори за нарастващата потребност от гражданско образование на учениците в 21 век; представи европейската стратегия за младежта 2010 – 2018г. и теорията на Реймънд Уилямс за трите основни функции на ученето във време на бърза, световно разпространяваща се социална промяна.

В работата ми с колегите по време на сесиите през следващите дни имах възможността да споделя наученото от мене и от моите ученици по време на работата ми по двата проекта – „Малки хора – големи сърца” и „Великденски дейности”. С радост установих, че с колегите ползваме общи сайтове и ресурси за презентиране на нашите продукти. Полезно за мен беше да науча, че високо се оценява създаването на общи продукти от партньорите в проекта – книжка, дискове, книгоразделители и други. С колегите от различни страни бяхме единодушни, че благодарение на проектите у нашите ученици се развиват различни умения и компетентности: развиване на четирите езикови компетенции(слушане, говорене, писане и разбиране); изграждане на чувство за принадлежност към ЕС и активна гражданска позиция; приемане на различията, развиване на толерантност; опознаване на европейските страни чрез танци, песни, изучаване на традиции, история и забележителности; право на избор – учениците сами избират темите, по които ще работят, и дейностите в проекта; развиване на уменията за работа в екип, сътрудничество, положително отношение към училището и учебния процес; желание за мобилност.

Изразявам благодарност към Центъра за развитие на човешките ресурси и eTwinning за предоставената ми възможност да съм част от събитието.”