Списък на класираните ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година на първо класиране

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019- 2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.
май 13, 2019
Първо Класиране
юни 10, 2019

Списък на класираните ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година на първо класиране

 

ПЪРВА ГРУПА

Вх.№ точки
1 664/22.04.2019 8
2 692/24.04.2019 6
3 737/10.05.2019 4
4 738/10.05.2019 4
5 631/15.04.2019 4
6 632/15.04.2019 4
7 636/16.04.2019 4
8 639/16.04.2019 4
9 640/16.04.2019 4
10 665/22.04.2019 4
11 642/16.04.2019 4
12 651/18.04.2019
13 654/19.04.2019

 

14 675/23.04.2019
15 677/23.04.2019
16 695/25.04.2019
17 702/30.04.2019
18 714/03.05.2019

 

ВТОРА ГРУПА

Вх. № точки
1. 707/02.05.2019

 

ТРЕТА ГРУПА

Вх. № точки
1. 644/17.04.2019
2. 652/18.04.2019
3. 713/03.05.2019

ЧЕТВЪРТА ГРУПА

Вх. № точки
1. 641/16.04.2019 9
2. 693/25.04.2019 9
3. 726/07.05.2019 6
4. 655/19.04.2019 5
5. 645/17.04.2019 4
6. 709/02.05.2019 4
7. 674/23.04.2019
8. 751/15.05.2019

 

Директор:
Камелия Кръстева

Свали класирането