Второ класиране

Първо Класиране
юни 10, 2019
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
юни 12, 2019

Второ класиране

 Списък на класираните ученици в първи клас  за учебната 2019/2020 година на ВТОРО класиране:

ПЪРВА ГРУПА

Вх.№ точки
1 1277/07.06.2019

 

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА

Вх. № точки
1. 1678/07.06.2019 6

 

Директор:

Камелия Кръстева