Родителската среща за първи клас ще се проведе на 11.09.2019 г. от 18:00 часа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА В ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
юни 12, 2019
СЪОБЩЕНИЕ
януари 22, 2020

Родителската среща за първи клас ще се проведе на 11.09.2019 г. от 18:00 часа.

Родителската среща за първи клас ще се проведе на 11.09.2019 г. от 18:00 часа.