Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година на първо класиране

Важна информация за прием в първи клас
април 24, 2020
Прием на ученици в първи клас
юни 9, 2020

Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година на първо класиране