ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Прием на ученици в първи клас
юни 9, 2020

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНИ:

Вх. номер 951/12.06.2020г. – четвърта група