ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА – НЕЗАЕТИ ИЛИ ОСВОБОДЕНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИЯ УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ КЪМ 15.07.2021 г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 104, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 83. ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“
юни 1, 2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА – НЕЗАЕТИ ИЛИ ОСВОБОДЕНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИЯ УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ КЪМ 15.07.2021 г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 104, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г.

КЛАС

БРОЙ МЕСТА ПО УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

СВОБОДНИ

I

48

17

II

44

  7

III

44

14

IV

44

22

V

48

  5

VI

52

14

VII

26

  0

 

Свали документа