Новини

май 13, 2019

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019- 2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Директорът на 83. Основно училище „Елин Пелин“, с адрес с. Панчарево, ул. „Елин Пелин“ № 21 На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда […]
май 8, 2019

Прием на ученици за учебната 2019/2020 година

През 2019/2020 учебна година училището приема ученици в подготвителна група, в първи клас и в пети клас. ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 15.04.2019 г. ДО 15.05.2019 г. […]
декември 27, 2018

Нашето участие в eТwinning

Нашето участие в eТwinning – Общността на европейските училища   Ето как започнахме и докъде  стигнахме. През месец февруари (миналата учебна година) реших да се присъединя към проект в […]
декември 27, 2018

ДЕН НА ЗЕМЯТА В 83 ОУ

На 20 април 2012 година във връзка със Световния ден на Земята в средищното 83 ОУ „Елин Пелин”, район Панчарево в часовете, предвидени за дейности по […]